Monitoring SAT-DOG Pro

Urządzenie do profesjonalnej ochrony pojazdów. Oferujemy wraz z 24h monitoringiem przez profesjonalną firmę monitoringu pojazdów.

Opis systemu

Produkt ten powstał dzięki konsolidacji ludzi i firm posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie zabezpieczeń antykradzieżowych oraz elektroniki nowoczesnych pojazdów.

W zestawie montowanym w pojeździe zastosowano System Personalizacji i Identyfikacji Dostępu (SPiiD). System wyposażony jest w kartę dostępu, która w sposób automatyczny weryfikuje właściciela samochodu i automatycznie zezwala na uruchomienie pojazdu.

Wraz z urządzeniem instalowana jest klawiatura, która w systemie spełnia rolę \”dublera\” karty SPiiD na wypadek jej zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub rozładowania wewnętrznych baterii. Bez karty SPiiD lub wprowadzenia za pomocą klawiatury kodu jazdy uruchomienie pojazdu jest niemożliwe.

Równocześnie z wprowadzeniem magistrali cyfrowej w skład zabezpieczenia antykradzieżowego włączono własny grawitacyjny czujnik położenia, który jeszcze skuteczniej chroni pojazd przed próbą jego wciągania na lawetę lub odholowania.

System przystosowany jest do współpracy z każdym typem pojazdu poprzez zastosowanie odpowiednich do typu pojazdów interfejsów, czytających niezbędne informacje bezpośrednio z sieci CAN Bus.

SAT-DOG Pro nie jest systemem pozwalającym na ciągłe monitorowanie tras przejazdu pojazdu.

Pozycja pojazdu jest znana Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) tylko w przypadkach:

  • w wyniku wywołania alarmu z pozycji pojazdu (naruszenie stref chronionych),
  • po naciśnięciu przez kierowcę specjalnego przycisku alarmowego (potrzeba wezwania pomocy).

SMA nie inwigiluje Abonentów, nie „podgląda” ich tras przejazdu, nie świadczy usług pozycjonowania pojazdu bez przyczyny, a jedynie zabezpiecza pojazd przeciwkradzieżowo i monitoruje sygnały alarmowe.

Powyższy sposób świadczenia usługi monitoringu antykradzieżowego chroni naszych Abonentów przed naruszeniem przez SMA ustawy o Ochronie Danych Osobowych jak i naruszeniem ich dóbr osobistych.

Każde naruszenie struktury zabezpieczenia pojazdu powoduje przesłanie do SMA sygnału alarmu z jednoczesnym pozycjonowaniem pojazdu na tle map cyfrowych. Operatorzy SMA po otrzymaniu sygnału alarmu rozpoczynają realizację procedur alarmowych: weryfikują przyczynę alarmu i wysyłają sygnał do pojazdu, aby dodatkowo uniemożliwić jego rozruch, a w uzasadnionych przypadkach wysyłają załogi interwencyjne.

W przypadku potwierdzonej kradzieży pojazdu operatorzy SMA powiadamiają najbliższą jednostkę Policji i współpracują z nią w celu odnalezienia i zabezpieczenia pojazdu.

Wszystkie elementy systemu SAT-DOG posiadają homologacje międzynarodowe E20, a z uwagi na profesjonalizm i skuteczność funkcjonowania system został uznany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jako urządzenie klasy specjalnej, które w wypadku jego zainstalowania w pojeździe udzielają do 50% zniżek składki przy zawieraniu polisy AC przeciwkradzieżowej.

Możliwość rozbudowy systemu:

Shopping Cart
Scroll to Top